Literatura, knihovní procesy a trh

Tento předmět byl rozdělen do tří tematických bloků, přičemž každý blok měl jiného vyučujícího a vnímala jsem ho zčásti jako…

Digitální marketing

Na lekcích se dozvídám o základech a problémech digitálního marketingu. Vyučující nám například vysvětluje, jak funguje Google analytics a ukazuje,…